پردیس شهید باهنر همدان (خواهران)

اطلاعیه تعطیلی

دانشجویان گرامی، از شنبه ۱ آذرماه لغایت ۱۴ آذرماه، به مدت دو هفته، کلیه بخش های پردیس، تعطیل می باشد. خواهشمند است از مراجعه حضوری خودداری نمایید


نظرات کاربران